Ücretler ve Masraflar

Ücretler ve Masraflar

Ücret/Masraf Tipi

Açıklama/Tutar

Kredi Tahsis Ücreti

Tüketici Kredilerinde kredi tutarının %0,5'i + BSMV (Kredi Tahsis Ücretinin %15'i )

 

Kanuni Takip olması halinden ihtarname masrafı

Noter Makbuzu Tutarı

Kanuni Takip iptali durumunda üçüncü kişilere ödenen ücretler

Yapılmış toplam tahsilat üzerinden ödenen ücret ve diğer masraflar

Rehin tesis/tescil kaldırma işlem ücretleri

Kullanım amacı hususi krediler için BSMV Dahil: 86,65 TL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİZİ TAKİP EDİN