Ücretler ve Masraflar

Ücretler ve Masraflar

Ücret/Masraf Tipi

Açıklama/Tutar

Kredi Tahsis Ücreti

Tüketici Kredilerinde kredi tutarının %0,5'i + BSMV (Kredi Tahsis Ücretinin %15'i )

 

Kanuni Takip olması halinden ihtarname masrafı

Noter Makbuzu Tutarı

Kanuni Takip iptali durumunda üçüncü kişilere ödenen ücretler

Yapılmış toplam tahsilat üzerinden ödenen ücret ve diğer masraflar

Rehin tesis ücreti

Hususi kredilerde 137,31 TL,
Ticari kredilerde 200 TL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİZİ TAKİP EDİN