Ücretler Ve Masraflar

Ücretler Ve Masraflar

Ücret/Masraf Tipi

Açıklama/Tutar

Kredi Tahsis Ücreti

Kredi tutarının %0,5'i + BSMV (Kredi Tahsis Ücretinin %5'i)

Kredi Aracılık Masrafı

Kredi tutarının %1'i

Kanuni Takip olması halinden ihtarname masrafı

Noter Makbuzu Tutarı

Kanuni Takip iptali durumunda üçüncü kişilere ödenen ücretler

Yapılmış toplam tahsilat üzerinden ödenen ücret ve diğer masraflar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kampanyalarımızdan haberdar olmak için abone olun.

BİZİ TAKİP EDİN

s