İNTERNET SİTESİ ÇEREZ AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Koç Fiat Kredi Finansman Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.

Çerezler, pikseller, gifler gibi takip teknolojileri (“Çerezler”) web siteleri ya da mobil uygulamalar gibi çevrimiçi uygulamaları kullanımınız esnasında tablet, telefon ya da bilgisayarlarınız gibi cihazlarınıza yerleştirilen küçük metin dosyalarıdır. Çerezler sayesinde üçüncü parti firmalar tarafından; web sitemizin ziyaretçi sayısı ve ölçümü analiz edilmekte ve tercih etmeniz halinde, internet kullanımınız esnasında görüntülediğiniz reklamlar kişiselleştirilmektedir. 

Kanun uyarınca, www.kocfiatkredi.com.tr/ (“İnternet Sitesi”) üzerinde kullanılan çerezlere ilişkin olarak kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Şirketimiz tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. 
 

 

Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşleneceği ve Hukuki Sebebi

Toplanan kişisel verileriniz, aşağıda yer verilen amaçlarla (“Amaçlar”) Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.  İnternet Sitesi üzerinde farklı amaçlarla çerezler kullanılmaktadır. Kullanılan ilgili çerezin türüne göre veri işleme amaçları ve ilgili çerezi kullanırken dayandığımız Kanun kapsamındaki veri işleme şartı değişebilmektedir.

 

Zorunlu Çerezler
Zorunlu çerezler, İnternet Sitesini görüntülemeniz esnasında cihazınıza yerleştirilen ve sunulan online servislerin düzgün şekilde çalışabilmesi için gerekli olan çerezlerdir.  Bu çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için Kanun m.5 kapsamında “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.” veri işleme şartlarına dayanmaktayız. 

 

Performans ve Analitik Çerezleri
Performans çerezleri, İnternet Sitesini görüntüleyen kişi sayısı ile İnternet Site trafiğini takip ve analiz etmemizi sağlar. Bu çerezler sayesinde İnternet Sitesi üzerindeki alanlardan hangilerinin en sık ya da seyrek ziyaret edildiği gibi bilgileri edinebilir ve İnternet Sitesinin trafiğini optimize edebiliriz. 
Bu çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için Kanun m.5 kapsamında “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veri işleme şartlarına dayanmaktayız. 

 

İşlevsellik Çerezleri
İşlevsellik çerezleri, İnternet Sitesinde kişiselleştirme ve tercihlerin hatırlanması amaçları ile kullanılan çerezlerdir. Bu çerezler zorunlu çerezler dışında kalan işlevselliği sağlama amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için Kanun m.5 kapsamında “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” veri işleme şartına dayanmaktayız.

 

Kişiselleştirilmiş Reklam ve Pazarlama Çerezleri
Kişiselleştirilmiş reklam çerezleri, sizlere İnternet Sitesinde veya İnternet Sitesi haricindeki mecralarda görüntüleme geçmişinize ve ziyaretçi profilinize uygun olarak kişiselleştirilmiş ürün ve hizmet tanıtımı yapmak için kullanılır. Bu çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için Kanun m.5 kapsamında veri işleme şartı olarak “açık rızanıza” dayanmaktayız. 

Aşağıda İnternet Sitesinde kullandığımız farklı türdeki çerezleri bulabilirsiniz. İnternet Sitesinde üçüncü parti çerezler (ziyaret ettiğiniz İnternet Sitesi haricindeki sağlayıcılar tarafından yerleştirilen) kullanılmaktadır.

 

Performans ve Analitik Çerezleri
Çerez Adı Sağlayıcı Kullanım Amacı Kullanım Süresi
[●]Google Analytics [●]Google [●]Ölçüm ve Ziyaret [●]2 Yıl
[●]Google Tag Manager [●]Google [●]Özelleştirme [●]2 Yıl

 

Kişiselleştirilmiş Reklam ve Pazarlama Çerezleri
Çerez Adı Sağlayıcı Kullanım Amacı Kullanım Süresi
[●]Google Ads [●]Google [●]Reklam takibi [●]2 Yıl

 

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Yukarıda yer alan Amaçlar’ın yerine getirilmesi doğrultusunda toplanan kişisel verileriniz; meşru menfaatimiz kapsamında hizmet tedarik ettiğimiz danışmanlar ve bilgi teknolojisi altyapısı ile çerezlere ilişkin teknik hizmet sağlayıcılara, kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kuruluşlara Kanun’un 5. maddesinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecektir.

Açık rızanızı vermeniz halinde açık rızanıza dayalı olarak;
Yukarıda belirtilen Amaçlar doğrultusunda performans ve analitik amaçlarıyla kullanılan Google Analytics ve Google Tag Manager çerezleri ile kişiselleştirilmiş reklam ve pazarlama amaçlarıyla kullanılan Google Ads çerezleri vasıtasıyla elde ettiğimiz kişisel verileriniz, çerezlerin hizmet sağlayıcısı yurt dışında mukim Google LLC’ ye, Kanun’un 5. maddesinde düzenlenen veri işleme şartları çerçevesinde Kanun’un 9. maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecektir.   

 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi 


Kişisel verileriniz, yukarıda yer verilen Amaçlar’ın yerine getirilmesi kapsamında elektronik ortamda çerezler vasıtasıyla toplanmaktadır. 

 

İlgili Kişinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel verileriniz ile ilgili olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz: 

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı bizlerle paylaşırken Veri Sahibi Başvuru Formu adresinde bulunan İlgili Kişi Başvuru Formu’ndan yararlanabilirsiniz veya ilgili mevzuatta öngörülen sair yöntemlerle başvurunuzu Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılır. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

BİZİ TAKİP EDİN