Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)

Başvuru Formu
Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikası

KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ
MÜŞTERİ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

   a) Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Koç Fiat Kredi Finansman Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere; https://www.kocfiatkredi.com.tr/sayfalar/kisisel-verilerin-korunmasi internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ ndan ulaşabilirsiniz.

   b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği ve Hukuki Sebebi

Toplanan kişisel verileriniz, Şirketler tarafından aşağıda açıklanan amaçlar (“Amaçlar”) ve hukuki sebeplere dayalı olarak Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecektir.

Veri sorumlusu olarak Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebeplerine dayalı olarak;

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak;

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

Açık rızanızın varlığı halinde;

   c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; Amaçlar’ın yerine getirilmesi kapsamında; meşru menfaatlerimiz kapsamında kredi başvurularına ilişkin risk değerlendirmelerinin gerçekleştirilmesi ve denetim süreçlerinin yürütülmesi amacıyla Koç Holding A.Ş’ye, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi amacıyla anlaşmalı olduğumuz bankalara, tedarikçilerimize ve bayilerimize, sigortalama süreçleri kapsamında Allianz Sigorta A.Ş.’ye, müşteri iletişimlerinin sağlanması amacıyla Global Bilgi Pazarlama ve Danışma Çağrı Servisleri A.Ş, Smartera İletişim Hizmetleri Limited Şirketi ve Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.’ye (“Tofaş”), kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi adına mali süreçler ile ilgili olarak ilgili mali danışmanlarımızla ve kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, açık rızanıza dayalı olarak ticari elektronik ileti gönderilmesi kapsamında pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla Tofaş’a ve kredi kullanılmasına yönelik süreçleri kapsamında bayilerimize Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecektir.

   d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi

Kişisel verileriniz, bayilerimiz nezdinde gerçekleştirdiğiniz işlemler dolayısıyla bayilerimiz kanalıyla doğrudan sizden veya size referans olan üçüncü kişilerden, elektronik ortamda e-posta, Şirket içi sistemler, telefon ile fiziki ortamda gerçekleştirilen ziyaretler vasıtasıyla, finansmanı için başvuruda bulunduğunuz mal veya hizmetlerin satıcılarından ve distribütörlerinden, internet sitelerimizden, çağrı merkezimizden ve Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, Kredi Kayıt Bürosu, BDDK, TCMB, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, SPK gibi ilgili mevzuat kapsamında yetkilendirilmiş kuruluşlardan, çözüm ortaklarımızdan ve yasal mercilerden temin edilerek toplanmaktadır.

   e) İlgili Kişinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel verileriniz ile ilgili olarak, Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 

Yukarıda yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi https://www.kocfiatkredi.com.tr/sayfalar/kisisel-verilerin-korunmasi adresinden ulaşabileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

 


Çerezler nedir?

Çerezler sayfamızı ziyaret ettiğinizde bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda depolanan küçük metin dosyalarıdır.

Neden çerezlerden faydalanıyoruz?

Size sayfamızda mümkün olan en iyi deneyimi sağlamak için çerezlerden faydalanıyoruz. Sayfamız size ilgileneceğiniz reklamlar gönderebilmek için üçüncü şahıs çerezler de içerebilen çerezlerden faydalanmaktadır.

Tüm çerezler aynı mıdır?

Çerezler aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir. Oturum çerezleri. Bu çerezler tarayıcınızı kapattığınızda otomatik olarak silinir.

Kalıcı çerezler: Bu çerezler süreleri (çerezin oluşturulduğu/güncellendiği andan itibaren dakika, gün veya yıl) dolana kadar cihazınızda kalırlar.

Üçüncü Şahıs çerezleri: Bu çerezler üçüncü şahıslar adına depolanır. Çerezleri tarayıcınızı ayarlayarak yönetebilir ve silebilirsiniz. Ancak bu, sayfamızın bazı özelliklerinden yararlanmanızı önleyebilir. Daha fazla bilgi için lütfen www.aboutcookies.org veya www.allaboutcookies.org sayfalarını ziyaret edin. Size çerez yönetimi açısından mümkün olan en iyi deneyimi sağlamak için bu sayfadaki çerezleri amaçlarına göre dört kategoriye ayırıyoruz: temel, konfor, performans, reklam.

Temel: Bu çerezler sayfaların ve özelliklerinin doğru çalışması için zaruridir. Ör. yetkilendirme çerezleri

Konfor: Bu çerezler sayfaların konfor ve kullanılabilirliğini geliştirip, çeşitli özellikler sunabilmemizi sağlar. Ör. konfor çerezleri arama sonuçlarını, dili ve karakter ölçülerini depolamak için kullanılabilir.

Performans: Bu çerezler sayfa kullanımınız hakkında bilgi toplar. Performans çerezleri, örneğin, sitemizin popüler alanlarını belirlememize yardımcı olur. Bu sayede sitelerimizin içeriğini ihtiyaçlarınıza göre uyarlayabilir ve size sunduklarımızı geliştirebiliriz.

Reklam: Bu çerezler sizinle ilgili, ziyaret ettiğiniz sayfalar gibi, reklam ve tanıtım bilgilerini göndermek için kullanılır.

 

   Farklı Veri Sahibi Aydınlatma Metinlerine Aşağıdan Erişim Sağlayabilirsiniz.

1-Kefil/Teminat Veren Üçüncü Kişi Kişisel Verilerinin İşlenmesi Aydınlatma Metni

2-Bayi Çalışanı Kişisel Verilerinin İşlenmesi Aydınlatma Metni

3-Tedarikçi/İş Ortağı Kişisel Verilerinin İşlenmesi Aydınlatma Metni

4-Çalışan/Stajyer Adayı Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

 

 

 

 

 

 

BİZİ TAKİP EDİN