Kişisel Verilerin Korunması

Başvuru Formu
Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikası

AYDINLATMA METNİ

  1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Koç Fiat Kredi Finansman Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

  1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz; kredi başvuru sürecinin oluşturulması ve takibi, kredi kullandırma sürecinin oluşturulması ve takibi, kredi ödeme işlemleri takibi, kredi süreçleri risk yönetiminin gerçekleştirilmesi, kredilendirme süreçlerinin performansının ve kalitesinin ölçülmesi, sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi, verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması, şirket faaliyetlerinin emredici mevzuata ve şirket politikalarına uygunluğunun sağlanması, müşterinin sigortalanma sürecinin oluşturulması ve takibi, ürün veya hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi, talep ve şikayetlerin yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası, yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi, hukuk işlerinin takibi, iş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yürütülmesi, ürün veya hizmetlerin satış süreçlerinin planlanması ve icrası dahil olmak üzere Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket’in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, Şirket’in ve/veya Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, gerekmesi durumunda, risk değerlendirilmesi yapılması için tarafınıza, varsa kefilinize, şirket ortaklarınıza ve yetkililerine veya siz ve sayılanların birinci dereceden yakınlarına ilişkin finansal risk skoru ve mali istihbarat sorgulaması yapılması amaçlarıyla; 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. Başvuru yapmadan önce yukarıda sayılanları da bu kapsamda bilgilendirmiş ve onaylarını almış olmalısınız.

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; https://www.kocfiatkredi.com.tr/sayfalar/kisisel-verilerin-korunmasi yer alan Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz. 

  1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; kredi başvuru sürecinin oluşturulması ve takibi, kredi kullandırma sürecinin oluşturulması ve takibi, kredi ödeme işlemleri takibi, kredi süreçleri risk yönetiminin gerçekleştirilmesi, kredilendirme süreçlerinin performansının ve kalitesinin ölçülmesi, sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi, verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması, şirket faaliyetlerinin emredici mevzuata ve şirket politikalarına uygunluğunun sağlanması, müşterinin sigortalanma sürecinin oluşturulması ve takibi, ürün veya hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi, talep ve şikayetlerin yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası, yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi, hukuk işlerinin takibi, iş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yürütülmesi, ürün veya hizmetlerin satış süreçlerinin planlanması ve icrası dahil olmak üzere Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket’in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, Şirket’in ve/veya Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla; Koç Holding A.Ş. ve TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. dahil olmak üzere tüm topluluk şirketlerine, bayilerimize, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde https://www.kocfiatkredi.com.tr/sayfalar/kisisel-verilerin-korunmasi yer alan Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak da aktarılabilecektir.

ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından çeşitli kanallar ve çeşitli hukuki sebeplere dayanarak fiziki ortamda bayilerimiz kanalıyla, doğrudan sizden elde edilmek suretiyle, size referans olan üçüncü kişiler tarafından toplanabilmektedir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında Aydınlatma Metninin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

  1. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi https://www.kocfiatkredi.com.tr/sayfalar/kisisel-verilerin-korunmasi  yer alan Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;  


Çerezler nedir?

Çerezler sayfamızı ziyaret ettiğinizde bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda depolanan küçük metin dosyalarıdır.

Neden çerezlerden faydalanıyoruz?

Size sayfamızda mümkün olan en iyi deneyimi sağlamak için çerezlerden faydalanıyoruz. Sayfamız size ilgileneceğiniz reklamlar gönderebilmek için üçüncü şahıs çerezler de içerebilen çerezlerden faydalanmaktadır.

Tüm çerezler aynı mıdır?

Çerezler aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir. Oturum çerezleri. Bu çerezler tarayıcınızı kapattığınızda otomatik olarak silinir.

Kalıcı çerezler: Bu çerezler süreleri (çerezin oluşturulduğu/güncellendiği andan itibaren dakika, gün veya yıl) dolana kadar cihazınızda kalırlar.

Üçüncü Şahıs çerezleri: Bu çerezler üçüncü şahıslar adına depolanır. Çerezleri tarayıcınızı ayarlayarak yönetebilir ve silebilirsiniz. Ancak bu, sayfamızın bazı özelliklerinden yararlanmanızı önleyebilir. Daha fazla bilgi için lütfen www.aboutcookies.org veya www.allaboutcookies.org sayfalarını ziyaret edin. Size çerez yönetimi açısından mümkün olan en iyi deneyimi sağlamak için bu sayfadaki çerezleri amaçlarına göre dört kategoriye ayırıyoruz: temel, konfor, performans, reklam.

Temel: Bu çerezler sayfaların ve özelliklerinin doğru çalışması için zaruridir. Ör. yetkilendirme çerezleri

Konfor: Bu çerezler sayfaların konfor ve kullanılabilirliğini geliştirip, çeşitli özellikler sunabilmemizi sağlar. Ör. konfor çerezleri arama sonuçlarını, dili ve karakter ölçülerini depolamak için kullanılabilir.

Performans: Bu çerezler sayfa kullanımınız hakkında bilgi toplar. Performans çerezleri, örneğin, sitemizin popüler alanlarını belirlememize yardımcı olur. Bu sayede sitelerimizin içeriğini ihtiyaçlarınıza göre uyarlayabilir ve size sunduklarımızı geliştirebiliriz.

Reklam: Bu çerezler sizinle ilgili, ziyaret ettiğiniz sayfalar gibi, reklam ve tanıtım bilgilerini göndermek için kullanılır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kampanyalarımızdan haberdar olmak için abone olun.

BİZİ TAKİP EDİN

s