Kişisel Verilerin Korunması

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ


- Başvuru Formu

- Kişisel Verilerin İşlenmesi PolitikasıAYDINLATMA METNİ

a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak “Büyükdere Caddesi Tofaş Han No:145 34394 Zincirlikuyu-İstanbul” Adresinde mukim KOÇ FIAT KREDI FINANSMAN A.Ş. tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini; Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini; Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla; bayilerimize, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak; sunduğumuz ürün ile hizmetleri geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

d) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, kamuoyu ile paylaşılmış olan KOÇ FIAT KREDI FINANSMAN A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında düzenlenen yöntemlerle bize iletmeniz durumunda, Şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVK Kanunu’nun 13üncü maddesinin 1inci fıkrası gereğince yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili talebinizi, “yazılı” veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulunun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Kişisel Verilerin Korunması Kurulu şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için başvurunuzu, KVK Kanunu’nun amir hükmü gereği yazılı olarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Şirketimize KVK Kanunu’nun 11’inci maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte talebinizi, KVK Kanunu’nun 11’inci maddesinde belirtilen hangi hakkınızın kullanımına ilişkin olduğunu da belirterek Büyükdere Caddesi, Tofaş Han No: 145 Zincirlikuyu 34394, İstanbul adresine iadeli taahhütlü mektup yoluyla iletebilirsiniz. (Başvurularınız için ekli dokümanı kullanabilirsiniz)E-Bülten Kayıt Formu

Kampanyalardan haberdar olmak için E-mail adresinizi kayıt edebilirsiniz!

Gönder
Bilgi Talep Formu

Lütfen aşağıdaki formu eksiksiz olarak doldurup bilgi talebinizi bize iletin. İlgili departmanımız en kısa sürede size dönüş yapacaktır.

Gönder

  (%)

  (%)

  (%)


Şunu daha büyük bir haritada görüntüle: Koç Fiat Kredi
E-Bülten Kayıt Formu1

Kampanyalardan haberdar olmak için E-mail adresinizi kayıt edebilirsiniz!

Gönder
MUHAMMEN BEDEL MARKA MODEL MODEL YILI PLAKA NO İCRA DAİRESİ DOSYA NO ŞEHİR SATIŞ TARİHİ SATIŞ SAATİ İRTİBAT TELEFONU HUKUK BÜROSU
16NRA89 FIAT YENİ DUCATO VAN MAXI 15 M³ 2.3 130 HP E5 2015 16NRA89 Balıkesir 1.İcra Müdürlüğü 2017/63 Tal BALIKESİR 10.7.2017 10:00 212 292 42 22 Pusula Hukuk Bürosu
23LN807 FIAT FIORINO 1.3 MJET 75HP COMBI SAFELINE E5 2013 23LN807 GAZİANTEP 13.İCRA 2017/233 GAZİANTEP 10.7.2017 10:30 4122247030 Av. Nizam GEDİKLİ
34NA4431 FIAT YENİ LINEA POP 1.3 MULTIJET 95 HP 2015 34NA4431 Gaziosmanpaşa 5.İcra Müdürlüğü 2017/411 TAL İSTANBUL 10.7.2017 11:00 212 292 42 22 Pusula Hukuk Bürosu
77BF543 FIAT YENİ DUCATO VAN MAXI 17 M³ 2.3 130 HP E5 2015 77BF543 Yalova İcra Müdürlüğü 2017/585 TAL YALOVA 10.7.2017 11:30 212 292 42 22 Pusula Hukuk Bürosu
34NA6903 FIAT YENİ FIORINO COMBI S1 POP 1.3 M.JET 75HP 2016 34NA6903 Gaziosmanpaşa 5.İcra Müdürlüğü 2017/411 TAL İSTANBUL 10.7.2017 11:30 212 292 42 22 Pusula Hukuk Bürosu
07LNZ89 FIAT FIORINO COMBI 1.3 MJET 75HP COMBI POP ESP 2015 07LNZ89 Manavgat 3. İcra Müdürlüğü 2017/260 TALİMAT ANTALYA 10.7.2017 10:00 2422380053 AV.EKREM AYGÜN
46DC576 FIAT FIORINO COMBI PREMIO 1.3 M.JET 75HP ESP 2016 46DC576 KAHRAMANMARAŞ 5.İCRA 2017/351 KAHRAMANMARAŞ 10.7.2017 11:00 0 322 453 90 90 Kutlubay&Doğan Hukuk Bürosu
38HG925 FIAT FIORINO COMBI 1.3 MJET 75HP POP 2016 38HG925 Kayseri 4.İcra Müdürlüğü 2017/94 Tal.Sayılı KAYSERİ 10.7.2017 10:30 0 322 453 90 90 Kutlubay&Doğan Hukuk Bürosu
06FR8805 FIAT YENİ LINEA POP 1.3 MULTIJET 95 HP 2015 06FR8805 ANKARA 4.İCRA DAİRESİ 2016/15572 ANKARA 10.7.2017 10:40 312 418 11 71 Av. İlkay Uzunoğlu
06HD1795 FIAT YENİ FIORINO COMBI S1 POP 1.3 M.JET 75HP 2016 06HD1795 Pamukova İcra DAİRESİ 2017/200 Tal. ADANA 10.7.2017 10:30 312 418 11 71 Av. İlkay Uzunoğlu
10LL982 FIAT LINEA 1.3 MULTIJET 90 HP ACTIVE PLUS 2011 10LL982 EDREMİT 2.İCRA DAİRESİ 2017/112 BALIKESİR 10.7.2017 10:30 0232 348 63 41 Av.Burcu Uslu Hoşbakan
34LB4163 FIAT YENİ DOBLO MY (COMBI) 1.3 90 HP MJET E5 PREMIO BLACK 2014 34LB4163 İstanbul Anadolu 11.İcra Müdürlüğü 2017/372 TAL İSTANBUL 10.7.2017 10:30 212 292 42 22 Pusula Hukuk Bürosu
34KZ0372 FIAT LINEA CLASSIC 4K ACTUAL PLUS 1.3 MULTIJET 95 HP E5 2014 34KZ0372 İstanbul Anadolu 11.İcra Müdürlüğü 2017/573 TAL İSTANBUL 10.7.2017 12:00 212 292 42 22 Pusula Hukuk Bürosu
34KL2788 FIAT YENİ DOBLO COMBI DYNAMIC 1.3 90 HP MJET E5 EASY 2014 34KL2788 İstanbul Anadolu 11.İcra Müdürlüğü 2017/647 TAL İSTANBUL 10.7.2017 11:30 212 292 42 22 Pusula Hukuk Bürosu
34PK2322 FIAT YENİ DOBLO COMBI PREMIO PLUS(GRİ/BLACK)S1 1.6 MJET 105HP NAVİGASYONSUZ 2016 34PK2322 Kırklareli İcra Müdürlüğü 2017/459 TAL KIRKLARELİ 10.7.2017 11:10 212 292 42 22 Pusula Hukuk Bürosu
34LG4654 FIAT YENİ LINEA POP 1.3 MULTIJET 95 HP 2015 34LG4654 İstanbul Anadolu 11.İcra Müdürlüğü 2017/615 TAL İSTANBUL 10.7.2017 15:30 212 292 42 22 Pusula Hukuk Bürosu
41NL418 FIAT DUCATO VAN MAXI 11,5 M³ 2.3 130 HP E5 2013 41NL418 Akyazı İcra Müdürlüğü 2017/328 Tal. SAKARYA 10.7.2017 15:30 212 292 42 22 Pusula Hukuk Bürosu
34UKE73 FIAT YENİ DOBLO CARGO MAXI 1.3 90 HP MJET E5 PLUS PACK 2013 34UKE73 Bakırköy 2.İcra Müdürlüğü 2017/444 TAL İSTANBUL 10.7.2017 10:00 212 292 42 22 Pusula Hukuk Bürosu
45HC3956 FIAT DUCATO VAN MAXI 15 M³ 120 HP 2.3MJET 2012 45HC3956 Balıkesir 1.İcra Müdürlüğü 2017/129 Talimat BALIKESİR 10.7.2017 14:00 232 441 56 28 Çömek Hukuk Bürosu
41B4908 FIAT YENİ DUCATO KAMYONET 4200XL 2.3 130 HP E5 (KASALI) 2015 41B4908 Ferizli İcra Müdürlüğü 2017/90 Tal. SAKARYA 10.7.2017 14:45 212 292 42 22 Pusula Hukuk Bürosu
68FB684 FIAT YENİ FIORINO COMBI S1 EMOTION 1.3 M.JET 75HP 2016 68FB684 KIRŞEHİR İCRA DAİRESİ 2017/214 KIRŞEHİR 10.7.2017 14:00 3242384649 TURAN HUKUK BÜROSU
44AG123 FIAT YENİ DOBLO MY (COMBI) 1.3 90 HP MJET E5 SAFELINE MAXI 2014 44AG123 ELAZIĞ 1.İCRA 2017/26 ELAZIĞ 10.7.2017 11:00 4122247030 Av. Nizam GEDİKLİ
35KA4514 FORD FORD TOURNEO CONNECT 1.8 LX 2013 35KA4514 DİYARBAKIR 1.İCRA 2017/2958 DİYARBAKIR 10.7.2017 10:30 4122247030 Av. Nizam GEDİKLİ
35GB518 FIAT FIORINO COMBI 1.3 MJET 75HP POP 2016 35GB518 İZMİR 2.İCRA 2017/6412 İZMİR 10.7.2017 09:50 0232 348 63 41 Av.Burcu Uslu Hoşbakan
06DK4191 FIAT GRANDE PUNTO 5K 1.3 MJ 75HP ACTİVE 2011 06DK4191 ANKARA 12.İCRA 2016/22892 ANKARA 10.7.2017 10:00 312 418 11 71 Av. İlkay Uzunoğlu
59ZH705 FIAT LINEA CLASSIC ACTIVE PLUS 1.3 MULTIJET 95 HP E5 2014 59ZH705 Çorlu 3.İcra Müdürlüğü 2017/237 Tal. ÇORLU 10.7.2017 10:30 212 292 42 22 Pusula Hukuk Bürosu
34KN4763 FIAT DUCATO VAN MAXI 13 M³ 2.3 130 HP E5 2013 34KN4763 Küçükçekmece 3.İcra Müdürlüğü 2017/1596 TAL İSTANBUL 10.7.2017 11:30 212 292 42 22 Pusula Hukuk Bürosu
31U8017 FIAT FIORINO 1.3 MJET 75HP COMBI EMOTION E5 2015 31U8017 GAZİANTEP 13.İCRA 2017/230 GAZİANTEP 10.7.2017 11:00 3242384649 TURAN HUKUK BÜROSU
64NB266 FIAT LINEA CLASSIC 4K ACTUAL PLUS 1.4 FIRE 77 HP E5 2014 64NB266 UŞAK 2.İCRA 2017/80 UŞAK 10.7.2017 10:00 0232 348 63 41 Av.Burcu Uslu Hoşbakan