Kişisel Verilerin Korunması

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ


- Başvuru Formu

- Kişisel Verilerin İşlenmesi PolitikasıAYDINLATMA METNİ

a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak “Büyükdere Caddesi Tofaş Han No:145 34394 Zincirlikuyu-İstanbul” Adresinde mukim KOÇ FIAT KREDI FINANSMAN A.Ş. tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini; Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini; Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla; bayilerimize, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak; sunduğumuz ürün ile hizmetleri geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

d) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, kamuoyu ile paylaşılmış olan KOÇ FIAT KREDI FINANSMAN A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında düzenlenen yöntemlerle bize iletmeniz durumunda, Şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVK Kanunu’nun 13üncü maddesinin 1inci fıkrası gereğince yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili talebinizi, “yazılı” veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulunun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Kişisel Verilerin Korunması Kurulu şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için başvurunuzu, KVK Kanunu’nun amir hükmü gereği yazılı olarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Şirketimize KVK Kanunu’nun 11’inci maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte talebinizi, KVK Kanunu’nun 11’inci maddesinde belirtilen hangi hakkınızın kullanımına ilişkin olduğunu da belirterek Büyükdere Caddesi, Tofaş Han No: 145 Zincirlikuyu 34394, İstanbul adresine iadeli taahhütlü mektup yoluyla iletebilirsiniz. (Başvurularınız için ekli dokümanı kullanabilirsiniz)E-Bülten Kayıt Formu

Kampanyalardan haberdar olmak için E-mail adresinizi kayıt edebilirsiniz!

Gönder
Bilgi Talep Formu

Lütfen aşağıdaki formu eksiksiz olarak doldurup bilgi talebinizi bize iletin. İlgili departmanımız en kısa sürede size dönüş yapacaktır.

Gönder

  (%)

  (%)

  (%)


Şunu daha büyük bir haritada görüntüle: Koç Fiat Kredi
E-Bülten Kayıt Formu1

Kampanyalardan haberdar olmak için E-mail adresinizi kayıt edebilirsiniz!

Gönder
MUHAMMEN BEDEL MARKA MODEL MODEL YILI PLAKA NO İCRA DAİRESİ DOSYA NO ŞEHİR SATIŞ TARİHİ SATIŞ SAATİ İRTİBAT TELEFONU HUKUK BÜROSU
29000 FIAT LINEA CLASSIC 4K ACTUAL PLUS 1.4 FIRE 77 HP E5 2014 27AVT93 MARDİN İCRA DAİRESİ 2017/12 MARDİN "10.02.2017 14:30 (0324) 238 46 49 TURAN HUKUK BÜROSU
9000 FIAT FIORINO COMBIMIX 1.3 ACTIVE 2011 43LR087 Gemlik İcra Müdürlüğü 2016/1053 Tal. BURSA "13.02.2017 14:00 212 292 42 22 Pusula Hukuk Bürosu
12000 FIAT LINEA CLASSIC ACTIVE PLUS 1.3 MULTIJET 95 HP E5 2013 41K9072 Ankara 13.İcra Müdürlüğü 2016/159 Tal. ANKARA "13.02.2017 11:05 212 292 42 22 Pusula Hukuk Bürosu
57000 FIAT YENİ DUCATO VAN MAXI 15 M³ 2.3 130 HP E5 2014 66NE476 ANKARA BATI İCRA 2016/8780 ANKARA "13.02.2017 10:45 (0324) 238 46 49 TURAN HUKUK BÜROSU
47000 FIAT FIORINO COMBI 1.3 MJET 75HP COMBI POP ESP 2015 31PAE02 İSKENDERUN İCRA DAİRESİ 2016/4547 HATAY "13.02.2017 11:25 (0324) 238 46 49 TURAN HUKUK BÜROSU
33000 OPEL CORSA 5 KAPI 1.3 CRTI (75) EURO5 ESSENTIA 2012 34JJ9958 İstanbul Anadolu 8.İcra Müdürlüğü 2016/1115 Tal. İSTANBUL "14.02.2017 10:30 212 292 42 22 Pusula Hukuk Bürosu
50000 FIAT FIORINO COMBI 1.3 MJET 75HP POP 2016 77BF438 İstanbul Anadolu 8.İcra Müdürlüğü 2016/1119 Tal İSTANBUL "14.02.2017 12:00 212 292 42 22 Pusula Hukuk Bürosu
45000 FIAT YENİ DUCATO OTOBÜS 15 M3 (19+1) OKUL 2.3 130 HP E5 2015 34PR0911 İstanbul Anadolu 8.İcra Müdürlüğü 2016/1121 Tal. İSTANBUL "14.02.2017 11:20 212 292 42 22 Pusula Hukuk Bürosu
20000 PEUGEOT PEUGEOT EXPERT VA 229 L2H1 20HDI 2008 07HLM88 İZMİR 3.İCRA 2016/4350 İZMİR "14.02.2017 09:05 2422380053 AV.EKREM AYGÜN
46000 FIAT YENİ DOBLO COMBI EASY S1 1.3 MJET 90 HP 2016 09AT506 Aydın İcra Müdürlüğü 2016/4271 Talimat AYDIN "14.02.2017 10:30 232 4417644 Çömek Hukuk Bürosu
35000 FIAT YENİ DOBLO CARGO MAXI S1 1.3 MJET 90 HP 2015 81FB771 Düzce 5.icra Müdürlüğü 2016/3774 Tal. DÜZCE "14.02.2017 11:30 212 292 42 22 Pusula Hukuk Bürosu
30000 FORD FORD FOCUS MCA TREND 4K TDCI MB 2009 34TM5814 KAHRAMANMARAŞ 5.İCRA 2016/144 KAHRAMANMARAŞ "14.02.2017 10:00 (0324) 238 46 49 TURAN HUKUK BÜROSU
50000 FIAT YENİ DUCATO VAN MAXI 15 M³ 2.3 130 HP E5 2015 55AIG15 SAMSUN 9.İCRA 2016/123908 SAMSUN "14.02.2017 09:30 362 2339900 ÖZGÜVEN AVUKATLIK BÜROSU
58000 FIAT YENİ DUCATO KAMYONET 3850L 2.3 130 HP E5 (KASALI) 2015 17LJ134 Biga İcra Müdürlüğü 2016/1074 Tal. ÇANAKKALE "14.02.2017 11:00 212 292 42 22 Pusula Hukuk Bürosu
35000 FIAT FIORINO COMBI 1.3 MJET 75HP COMBI POP ESP 2015 07GSK56 Antalya 9. İcra Müdürlüğü 2016/11141 ANTALYA "14.02.2017 10:00 2422380053 AV.EKREM AYGÜN
29000 FIAT FIORINO COMBI 1.3 75HP EMOTION E4 2011 48SA404 MUĞLA 2.İCRA DAİRESİ 2016/404 MUĞLA "14.02.2017 15:00 0232 348 63 41 Av.Burcu Uslu Hoşbakan
45000 FIAT DUCATO VAN MAXI 13 m³ 2.3 130 hp E5 2014 35TGB58 İZMİR 1.İCRA 2016/14097 İZMİR "14.02.2017 11:50 0232 348 63 41 Av.Burcu Uslu Hoşbakan
35700 FIAT YENİ DOBLO MY (COMBI) 1.3 90 HP MJET E5 URBAN 2014 06FK3833 ANKARA 5.İCRA 2016/9985 ANKARA "14.02.2017 11:40 312 4181171 Av. İlkay Uzunoğlu