Kişisel Verilerin Korunması

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ


- Başvuru Formu

- Kişisel Verilerin İşlenmesi PolitikasıAYDINLATMA METNİ

a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak “Büyükdere Caddesi Tofaş Han No:145 34394 Zincirlikuyu-İstanbul” Adresinde mukim KOÇ FIAT KREDI FINANSMAN A.Ş. tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini; Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini; Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla; bayilerimize, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak; sunduğumuz ürün ile hizmetleri geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

d) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, kamuoyu ile paylaşılmış olan KOÇ FIAT KREDI FINANSMAN A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında düzenlenen yöntemlerle bize iletmeniz durumunda, Şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVK Kanunu’nun 13üncü maddesinin 1inci fıkrası gereğince yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili talebinizi, “yazılı” veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulunun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Kişisel Verilerin Korunması Kurulu şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için başvurunuzu, KVK Kanunu’nun amir hükmü gereği yazılı olarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Şirketimize KVK Kanunu’nun 11’inci maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte talebinizi, KVK Kanunu’nun 11’inci maddesinde belirtilen hangi hakkınızın kullanımına ilişkin olduğunu da belirterek Büyükdere Caddesi, Tofaş Han No: 145 Zincirlikuyu 34394, İstanbul adresine iadeli taahhütlü mektup yoluyla iletebilirsiniz. (Başvurularınız için ekli dokümanı kullanabilirsiniz)E-Bülten Kayıt Formu

Kampanyalardan haberdar olmak için E-mail adresinizi kayıt edebilirsiniz!

Gönder
Bilgi Talep Formu

Lütfen aşağıdaki formu eksiksiz olarak doldurup bilgi talebinizi bize iletin. İlgili departmanımız en kısa sürede size dönüş yapacaktır.

Gönder

  (%)

  (%)

  (%)


Şunu daha büyük bir haritada görüntüle: Koç Fiat Kredi
E-Bülten Kayıt Formu1

Kampanyalardan haberdar olmak için E-mail adresinizi kayıt edebilirsiniz!

Gönder
MUHAMMEN BEDEL MARKA MODEL MODEL YILI PLAKA NO İCRA DAİRESİ DOSYA NO ŞEHİR SATIŞ TARİHİ SATIŞ SAATİ İRTİBAT TELEFONU HUKUK BÜROSU
35000 FIAT LINEA ACTIVE PLUS 1.3 MULTIJET 95 HP E5 2012 10NZ306 Bandırma 1.İcra Müdürlüğü 2017/181 TAL. BALIKESİR 29.11.2017 14:00 212 292 42 22 Pusula Hukuk Bürosu
53000 FIAT YENİ DUCATO KAMYONET 2800DC 2.3 130 HP E5 (ÇİFT KABİN STD SAC KASALI) 2014 16ADG34 İnegöl 1.İcra Müdürlüğü 2017/477 TAL. BURSA 29.11.2017 10:00 212 292 42 22 Pusula Hukuk Bürosu
49000 FIAT YENİ DOBLO COMBI SAFELINE S1 1 1.3 MJET 90 HP 2015 46BM533 KAHRAMANMARAŞ 5.İCRA 2017/2085 KAHRAMANMARAŞ 29.11.2017 10:00 (0324) 238 46 49 TURAN HUKUK BÜROSU
40000 FIAT YENİ DOBLO CARGO PLUS S1 1.3 MJET 90 HP ESP 2015 54BH513 Sakarya 4. İcra Müdürlüğü 2017/364 TAL. SAKARYA 29.11.2017 10:20 212 292 42 22 Pusula Hukuk Bürosu
40000 FIAT FIORINO COMBI 1.3 DYNAMIC 2011 32LE833 ISPARTA 2.İCRA 2017/305 ISPARTA 29.11.2017 11:00 242 2380053 AV.EKREM AYGÜN
66000 FIAT YENİ DUCATO VAN MAXI 17 M³ 2.3 130 HP E5 2014 10CFB81 Gönen (Balıkesir) İcra Müdürlüğü 2017/841 TAL. BALIKESİR 30.11.2017 10:30 212 292 42 22 Pusula Hukuk Bürosu
54000 FORD FOCUS III TREND X 1.6 TDCI 95 4K 2014 34KS3981 Bakırköy 2. İcra Müdürlüğü 2017/874 TAL. İSTANBUL 30.11.2017 10:00 212 292 42 22 Pusula Hukuk Bürosu
45500 FIAT YENİ DOBLO COMBI SAFELINE S1 1 1.3 MJET 90 HP 2015 09ADS43 Aydın İcra Müdürlüğü 2017/791 Talimat AYDIN 30.11.2017 11:45 232 441 56 28 Çömek Hukuk Bürosu
55000 FIAT EGEA LOUNGE 1.6 M.JET 120 HP E6 2015 16RBD35 Akyurt İcra Müdürlüğü 2017/240 TAL. ANKARA 30.11.2017 11:00 212 292 42 22 Pusula Hukuk Bürosu
56000 FIAT EGEA URBAN 1.3 M.JET 95 HP 2016 07HTH50 ALANYA 2.İCRA 2017/492 ALANYA 30.11.2017 11:45 242 2380053 AV. EKREM AYGÜN
45000 IVECO EGEA URBAN 1.3 M.JET 95 HP 2016 07HTH51 ALANYA 2.İCRA 2017/492 ALANYA 30.11.2017 11:55 242 2380053 AV. EKREM AYGÜN
50000 FIAT YENİ FIORINO CARGO S1 CARGO1.3 M.JET 75HP 2016 51BH507 NİĞDE 2.İCRA DAİRESİ 2017/204 NİĞDE 30.11.2017 14:00 (0324) 238 46 49 TURAN HUKUK BÜROSU
43000 RENAULT RENAULT KANGOO MULTIX 1.5 DCI 2011 06FT0768 ANKARA BATI İCRA DAİRESİ 2017/8203 ANKARA 30.11.2017 11:30 312 418 11 71 Av. İlkay Uzunoğlu
20000 FIAT FIORINO 1.3 MJET 75HP COMBI SAFELINE E5 2014 43AB199 DİNAR İCRA DAİRESİ 2017/117 TLMT AFYON 30.11.2017 14:30 312 418 11 71 Av. İlkay Uzunoğlu
9000 FIAT DOBLO COMBI 1.3 90 HP MJET EURO 4 DYNAMIC 2011 07NPU18 MANAVGAT 1. İCRA DAİRESİ 2017/256 TLMT. ANTALYA 29.11.2017 09:30 242 2380053 AV.EKREM AYGÜN
23000 FIAT MY FIORINO CARGO 1.3 M.JET (75) PLUS 2012 16DV702 Balıkesir 3.İcra Müdürlüğü 2017/392 TAL. BALIKESİR 30.11.2017 11:00 212 292 42 22 Pusula Hukuk Bürosu
28000 FIAT DOBLO COMBİ 1.6 MJET 2011 07JJ687 ALANYA 2. İCRA DAİRESİ 2017/437 TLMT. ALANYA 30.11.2017 10:10 242 2380053 AV.EKREM AYGÜN
41500 FIAT YENİ DOBLO CARGO PLUS MAXI S1 1.3 MJET 90 HP ESP 2015 06AAD217 TORBALI İCRA DAİRESİ 2017/1247 TLMT İZMİR 1.12.2017 11:20 312 418 11 71 Av. İlkay Uzunoğlu
32000 FIAT LINEA 1.3 M.JET 95 HP E5 2013 34TP9326 Büyükçekmece 1.İcra Müdürlüğü 2017/2617 talimat İSTANBUL 4.12.2017 10:00 362.233 99 00 ÖZGÜVEN AVUKATLIK BÜROSU
71500 CITROEN YENI DUCATO VAN MAXI 15 m³ 2.3 130 hp 2015 42BZG34 KONYA 1.İCRA 2017/1766 TLMT KONYA 4.12.2017 09:15 312 418 11 71 Av. İlkay Uzunoğlu
36000 FIAT FIORINO COMBI 1.3 MJET 75HP COMBI POP ESP 2015 07GTD81 ANTALYA 15.İCRA 2017/11272 ANTALYA 4.12.2017 10:00 242 2380053 AV.EKREM AYGÜN
55000 FIAT EGEA LOUNGE 1.6 M.JET 120 HP DCT 2016 16TV783 Mudanya İcra Müdürlüğü 2017/1063 TAL BURSA 4.12.2017 12:20 212 292 42 22 Pusula Hukuk Bürosu