Kişisel Verilerin Korunması

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ


- Başvuru Formu

- Kişisel Verilerin İşlenmesi PolitikasıAYDINLATMA METNİ

a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak “Büyükdere Caddesi Tofaş Han No:145 34394 Zincirlikuyu-İstanbul” Adresinde mukim KOÇ FIAT KREDI FINANSMAN A.Ş. tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini; Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini; Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla; bayilerimize, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak; sunduğumuz ürün ile hizmetleri geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

d) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, kamuoyu ile paylaşılmış olan KOÇ FIAT KREDI FINANSMAN A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında düzenlenen yöntemlerle bize iletmeniz durumunda, Şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVK Kanunu’nun 13üncü maddesinin 1inci fıkrası gereğince yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili talebinizi, “yazılı” veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulunun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Kişisel Verilerin Korunması Kurulu şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için başvurunuzu, KVK Kanunu’nun amir hükmü gereği yazılı olarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Şirketimize KVK Kanunu’nun 11’inci maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte talebinizi, KVK Kanunu’nun 11’inci maddesinde belirtilen hangi hakkınızın kullanımına ilişkin olduğunu da belirterek Büyükdere Caddesi, Tofaş Han No: 145 Zincirlikuyu 34394, İstanbul adresine iadeli taahhütlü mektup yoluyla iletebilirsiniz. (Başvurularınız için ekli dokümanı kullanabilirsiniz)E-Bülten Kayıt Formu

Kampanyalardan haberdar olmak için E-mail adresinizi kayıt edebilirsiniz!

Gönder
Bilgi Talep Formu

Lütfen aşağıdaki formu eksiksiz olarak doldurup bilgi talebinizi bize iletin. İlgili departmanımız en kısa sürede size dönüş yapacaktır.

Gönder

  (%)

  (%)

  (%)


Şunu daha büyük bir haritada görüntüle: Koç Fiat Kredi
E-Bülten Kayıt Formu1

Kampanyalardan haberdar olmak için E-mail adresinizi kayıt edebilirsiniz!

Gönder
MUHAMMEN BEDEL MARKA MODEL MODEL YILI PLAKA NO İCRA DAİRESİ DOSYA NO ŞEHİR SATIŞ TARİHİ SATIŞ SAATİ İRTİBAT TELEFONU HUKUK BÜROSU
30000 FIAT FIORINO COMBI 1.3 75 HP M.JET EMOTİON E5 2014 60BB020 Tokat 1. İcra Müdürlüğü 2017/206 talimat TOKAT 2.10.2017 15:00 362.233 99 00
41500 FIAT YENİ LINEA POP 1.4 77 HP 2015 63N2684 ERGANİ İCRA DAİRESİ 2017/71 ELAZIĞ 2.10.2017 14:30 412 224 70 30 Av. Nizam GEDİKLİ
46000 NISSAN NISSAN MARKA F15 JUKE 1.6 SPORTBACK TİPLİ 2011 34HB9467 Gaziosmanpaşa 5.İcra Müdürlüğü 2017/997 TAL. İSTANBUL 2.10.2017 11:00 212 292 42 22 Pusula Hukuk Bürosu
33000 FIAT FİAT LİNEA ACTİVE PLUS 1.3 MJET 95 BG 2012 27VN413 GAZİANTEP 13. İCRA DAİRESİ 2017/1958 TLMT. GAZİANTEP 3.10.2017 14:00 412 224 70 30 Av. Nizam GEDİKLİ
64000 FIAT YENİ DUCATO VAN MAXI 17 M³ 2.3 130 HP E5 2015 34LS5012 Şile İcra Müdürlüğü 2017/178 TAL. İSTANBUL 3.10.2017 10:30 212 292 42 22 Pusula Hukuk Bürosu
28000 FIAT FIORINO COMBI 1.3 MJET 75HP COMBI POP ESP 2015 33CNK32 MERSİN 4. İCRA DAİRESİ 2017/8626 ESAS MERSİN 3.10.2017 15:30 (0324) 238 46 49 TURAN HUKUK BÜROSU
45000 RENAULT RENAULT YENİ FLUENCE JOY 1.5 DCI 90 BG 2013 07FIJ71 ANTALYA 10. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 2017/7685 ESAS ANTALYA 3.10.2017 10:20 242 2380053 AV. EKREM AYGÜN
35000 FIAT FIORINO 1.3 MJET 75HP COMBI EMOTION ESP 2016 45LG761 Salihli 2. İcra Müdürlüğünün 2017/481 Talimat MANİSA 3.10.2017 14:30 232 441 56 28 Çömek Hukuk Bürosu
58000 FIAT YENİ DOBLO COMBI PREMIO (GRİ / BLACK) S1 1.6 MJET 105 HP 2016 07MJB85 ANTALYA 10. İCRA DAİRESİ 2017/4462 ESAS ANTALYA 3.10.2017 10:50 242 2380053 AV. EKREM AYGÜN
55000 FIAT YENİ DOBLO COMBI PREMIO PLUS(GRİ/BLACK)S1 1.6 MJET 105HP NAVİGASYONSUZ 2016 35KF1224 İzmir 23. İcra Müdürlüğünün 2017/7676 Esas İZMİR 3.10.2017 09:45 232 441 56 28 Çömek Hukuk Bürosu
48000 FIAT FIORINO 1.3 MJET 75HP COMBI SAFELINE 2016 01ECT85 ADANA 4. İCRA DAİRESİ 2017/7041 ESAS ADANA 3.10.2017 11:15 0 322 453 90 90 Kutlubay&Doğan Hukuk Bürosu
58000 FIAT YENİ DOBLO COMBI PREMIO PLUS(GRİ/BLACK)S1 1.6 MJET 105HP NAVİGASYONSUZ 2015 31KGK56 KIRIKHAN İCRA DAİRESİ 2017/708 TLMT. HATAY 3.10.2017 14:30 0 322 453 90 90 Kutlubay&Doğan Hukuk Bürosu
5000 FIAT DOBLO CARGO MAXI 1.3 90 HP MJET EURO 4 2012 34BH9548 İSTANBUL 23. İCRA DAİRESİ 2016/169 TLMT. İSTANBUL 4.10.2017 11:00 362.233 99 00 ÖZGÜVEN AVUKATLIK BÜROSU
20000 FIAT DOBLO COMBI 1.6 105 HP MJET EURO 4 PREMIO 2012 28TH021 İZMİR 3. İCRA DAİRESİ 2017/612 TLMT. İZMİR 4.10.2017 09:15 362.233 99 00 ÖZGÜVEN AVUKATLIK BÜROSU
30000 FIAT YENİ LINEA 4K EASY 1.3 MULTIJET 95 HP 2013 34ZB9235 İstanbul 13.İcra Müdürlüğü 2017/24565 ESAS. İSTANBUL 5.10.2017 11:00 212 292 42 22 Pusula Hukuk Bürosu
35000 FIAT YENİ DOBLO CARGO MAXI 1.3 90 HP MJET E5 PLUS PACK 2014 34VU2016 İstanbul 13.İcra Müdürlüğü 2017/20871 ESAS İSTANBUL 5.10.2017 09:30 212 292 42 22 Pusula Hukuk Bürosu
50000 FIAT 500 CONVERTIBLE LOUNGE 1.2 FIRE 69HP DUALOGIC 2014 34LM7262 İstanbul 13.İcra Müdürlüğü 2017/21097 ESAS İSTANBUL 5.10.2017 10:05 212 292 42 22 Pusula Hukuk Bürosu
60000 FIAT EGEA EASY 1.3 M.JET 95 HP 2016 34PH7015 İstanbul 13.İcra Müdürlüğü 2017/20871 ESAS İSTANBUL 5.10.2017 09:50 212 292 42 22 Pusula Hukuk Bürosu
45000 FIAT FIORINO 1.3 MJET 75HP COMBI EMOTION E5 2016 06AAV710 ANKARA 12.İCRA DAİRESİ 2017/12779 ANKARA 5.10.2017 10:40 312 418 11 71 Av. İlkay Uzunoğlu
35000 FIAT YENİ FIORINO COMBI S1 PREMIO 1.3 M.JET 95HP 2016 42BKG83 ANTALYA 6.İCRA 2017/2282 ANTALYA 5.10.2017 14:30 312 418 11 71 Av. İlkay Uzunoğlu