Kişisel Verilerin Korunması

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ


- Başvuru Formu

- Kişisel Verilerin İşlenmesi PolitikasıAYDINLATMA METNİ

a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak “Büyükdere Caddesi Tofaş Han No:145 34394 Zincirlikuyu-İstanbul” Adresinde mukim KOÇ FIAT KREDI FINANSMAN A.Ş. tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini; Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini; Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla; bayilerimize, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak; sunduğumuz ürün ile hizmetleri geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

d) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, kamuoyu ile paylaşılmış olan KOÇ FIAT KREDI FINANSMAN A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında düzenlenen yöntemlerle bize iletmeniz durumunda, Şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVK Kanunu’nun 13üncü maddesinin 1inci fıkrası gereğince yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili talebinizi, “yazılı” veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulunun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Kişisel Verilerin Korunması Kurulu şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için başvurunuzu, KVK Kanunu’nun amir hükmü gereği yazılı olarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Şirketimize KVK Kanunu’nun 11’inci maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte talebinizi, KVK Kanunu’nun 11’inci maddesinde belirtilen hangi hakkınızın kullanımına ilişkin olduğunu da belirterek Büyükdere Caddesi, Tofaş Han No: 145 Zincirlikuyu 34394, İstanbul adresine iadeli taahhütlü mektup yoluyla iletebilirsiniz. (Başvurularınız için ekli dokümanı kullanabilirsiniz)E-Bülten Kayıt Formu

Kampanyalardan haberdar olmak için E-mail adresinizi kayıt edebilirsiniz!

Gönder
Bilgi Talep Formu

Lütfen aşağıdaki formu eksiksiz olarak doldurup bilgi talebinizi bize iletin. İlgili departmanımız en kısa sürede size dönüş yapacaktır.

Gönder

  (%)

  (%)

  (%)


Şunu daha büyük bir haritada görüntüle: Koç Fiat Kredi
E-Bülten Kayıt Formu1

Kampanyalardan haberdar olmak için E-mail adresinizi kayıt edebilirsiniz!

Gönder
MUHAMMEN BEDEL MARKA MODEL MODEL YILI PLAKA NO İCRA DAİRESİ DOSYA NO ŞEHİR SATIŞ TARİHİ SATIŞ SAATİ İRTİBAT TELEFONU HUKUK BÜROSU
50000 FIAT FIORINO COMBI 1.3 MJET 75HP POP 2016 77BF438 İstanbul Anadolu 8. İcra Müdürlüğü 2016/1119 TAL. İSTANBUL "12.04.2017 10:30 212 292 42 22 Pusula Hukuk Bürosu
30000 FIAT FIORINO 1.3 MJET 75HP COMBI SAFELINE E5 2015 59FM556 Kırklareli Müdürlüğü 2017/112 TAL. KIRKLARELİ "12.04.2017 10:00 212 292 42 22 Pusula Hukuk Bürosu
33500 FORD FORD FİESTA TREND 5K 1.4 TDCİ 2012 34JD0925 Gaziosmanpaşa 2. İcra Müdürlüğü 2016/1665 Esas İSTANBUL "12.04.2017 14:00 212 292 42 22 Pusula Hukuk Bürosu
35000 FIAT FIORINO COMBI 1.3 75 HP M.JET EMOTİON E5 2014 33DH244 MERSİN 6.İCRA DAİRESİ 2016/9915 MERSİN "12.04.2017 12:30 (0324) 238 46 49 TURAN HUKUK BÜROSU
35000 FIAT YENİ DOBLO CARGO MAXI 1.3 90 HP MJET E5 PLUS PACK 2014 01AKE86 Erdemli İcra Müdürlüğü 2016/989 Tal.Sayılı MERSİN "12.04.2017 10:00 412 224 70 30 Kutlubay&Doğan Hukuk Bürosu
35000 FIAT PUNTO POPSTAR 1.4 FIRE 77 HP SS 2014 35KC6411 İzmir 1. İcra Müdürlüğü 2016/14095 Esas İZMİR "13.04.2017 10:55 232 441 56 28 Çömek Hukuk Bürosu
13000 FIAT LINEA 1.3 MULTIJET 90 HP ACTIVE PLUS 2011 27TE077 Gaziantep 13.İcra Müdürlüğü 2017/90 Tal.Sayılı GAZİANTEP "13.04.2017 10:00 412 224 70 30 Kutlubay&Doğan Hukuk Bürosu
60000 FIAT YENİ DOBLO COMBI SAFELINE S1 1.3 ECOJET 90 HP 2015 06EB8741 ANKARA 12.İCRA 2017/3546 ESAS ANKARA "13.04.2017 10:00 (312) 418 11 71 Av. İlkay Uzunoğlu
28000 FIAT YENİ DOBLO MY (COMBI) 1.6 105 HP MJET E5 SAFELINE MAXI 2013 06FD5346 ANKARA 12.İCRA 2017/2954 ESAS ANKARA "13.04.2017 10:15 (312) 418 11 71 Av. İlkay Uzunoğlu
30000 FIAT DOBLO COMBI 1.3 M.JET ACTIVE 2012 34BL4552 İstanbul 32. İcra Müdürlüğü 2016/21848 Esas İSTANBUL "14.04.2017 15:00 212 292 42 22 Pusula Hukuk Bürosu
30000 FIAT YENİ DOBLO MY (COMBI) 1.6 105 HP MJET E5 URBAN MAXI 2013 34ZB9429 İstanbul 32. İcra Müdürlüğü 2016/1595 Esas İSTANBUL "14.04.2017 10:50 212 292 42 22 Pusula Hukuk Bürosu
58000 FIAT YENİ DOBLO COMBI TREKKING S1 1.6 M.JET 105 HP 2016 06AAZ103 ANKARA 12.İCRA DAİRESİ 2017/421 ANKARA "14.04.2017 15:30 (312) 418 11 71 Av. İlkay Uzunoğlu
37750 FIAT YENİ LINEA GSR 4K POP 1.3 MULTIJET 95 HP 2014 06EB3093 ORDU 3.İCRA DAİRESİ 2017/257 ORDU "14.04.2017 10:00 (312) 418 11 71 Av. İlkay Uzunoğlu
68000 IVECO DAILY ŞASİ KAMYONET 35 C 15 CC 4100 WB 2015 28K8592 Bakırköy 5.İcra Müdürlüğü 2016/835 talimat İSTANBUL "17.04.2017 10:20 362.233 99 00 ÖZGÜVEN AVUKATLIK BÜROSU
32000 FIAT FIORINO COMBI 1.3 MJET 75HP COMBI POP ESP 2015 31KGR42 GAZİANTEP 13.İCRA 2016/4371 GAZİANTEP "17.04.2017 14:30 (0324) 238 46 49 TURAN HUKUK BÜROSU
32000 OPEL OPEL COMBO 1.3 CDTY PLUS 2010 06KA5681 Aksaray 1.İcra Müdürlüğü 2017/82 Tal.Sayılı AKSARAY "17.04.2017 10:20 412 224 70 30 Kutlubay&Doğan Hukuk Bürosu
25000 FIAT FIORINO COMBI 1.3 75HP ACTIVE E4 2011 60KS090 AMASYA 1.İCRA DAİRESİ 2016/446 AMASYA "17.04.2017 11:00 (312) 418 11 71 Av. İlkay Uzunoğlu